Andelshaver - hvad er det?

Formålet med en andelsbolig er at gøre det muligt at eje og samtidigt kunne bo på en billig måde  Et andet formål er at fremme fællesskab med andre.

Måden at komme frem til disse to formål er at eje og tage ansvar fælles med andre og samtidigt have retten  til den personlige frihed.

Skillelinien mellem disse to modsatrettede tng lægges dels via lovgivning og dels via den demokratiske proces i andelsforeningen.

På disse sider beskrives ansvar og pligter samtidigt med at du hjælpes til problemløsninger ved tekniske problemer.


En andelsbolig er andet end fire vægge

Tekniske installationer

Vand, varme og el ledes skaffes til nær-området via hovedledninger. Fra stikledninger ledes disse ledes ind og ud af din bolig. Stikledninger er andelsboligforeningens ansvar. Hovedprincippet er at ligeså snart denne kommer ind i din bolig er ansvaret dit.

Reglerne er lidt mere udførlige og snørklede end ovenfor beskrevet. Læs mere herom i kolonnen til højre. Overordnede regelsæt finder du i bunden af denne side. 

Vedligeholdelse af din bolig

Du står selv for den indre vedligeholdelse. Det vil sige at maling af vægge, indvendige døre og paneler skal du selv betale for. Sker der noget i dit badeværelse eller køkken er det også dig der står for udbedring. Det gælder også vand-, el og kloakinstallationer (se mere under "vand, varme og el" i kolonnen til højre)

Indgangs- og terrassedøre samt vinduer er andelsforeningens ansvar. Dog er den indvendige maling af døre, vinduer samt karme dit ansvar. Se mere til højre under "døre og vinduer". Isolering i væg og gulv er andelsforeningens ansvar men du har pligt til at holde rumtemperatur så høj og lufte så meget ud at fugtproblemer undgås. Ved problemer se under "Fugtproblemer".Du er en vigtig brik i en billig husleje

Du har friheden til selv at vælge indretning i din bolig. For at undgå en lemfældig og for høj værdisætning foreskriver lovgivningen at ændringer af indretning godkendes af bestyrelsen, og at værdi af forbedring sættes efter kvitteringer og medgået arbejdstid. Ændringer skal altid godkendes af bestyrelsen inden disse igangsættes.

En billig husleje kan også kun lade sig gøre hvis du selv tager ansvar og laver nogle opgaver i foreningen. Det kan være arbejde i bestyrelse eller udvalg. Det kan også være at du møder op på arbejdsdage og tager en tørn her så vi undgår at betale dyre håndværkere.


Baggrunden for reglerne

 

Hvad er en andelsbolig egentlig?

Hvorfor kan man ikke bare sælge sin andel til den pris man nu selv synes? Hvad er forpligtigende fællesskab?

 

ABF - vores juridiske bagland

Bestyrelsen eller beboere ønsker nogle gange at fremsætte forslag til vedtægtsændringer. Hver gang dette sker kontaktes administrator eller ABF for at verificere lovligheden eller det juridisk holdbare i at gennemføre disse. Se baggrunden her

 

DEAS - vores administrator

Se her hvor bestyrelsen henter rådgivning.

 

Vedligehold og beslutningsproces

 

Forretningsorden for bestyrelse

 

Driftsudvalgets kompetencer

Det er beslutninger af afgørende betydning Driftudvalget beskæftiger sig med. Derfor er der opsat nogle klare retningslinier for udvalgets virke. Læs dem her

 

Rapport for Ulfbuen

hvordan finder man ud af hvordan fremtidens vedligeholdelse skal foregå?

Driftsudvalg og bestyrelse køber sig nogle gange til en rapport hvor strategi for vedligeholdelsesplaner foreslås. På denne baggrund udarbejdes vedligeholdelsesplanen for de kommende år.

 

Vedligeholdelsesplanen

Vedligeholdelsesplanen udarbejdes af driftsudvalget, indstilles til bestyrelsen og vedtages på generalforsamlingen. Se den her.