Affaldsordning, genbrugsplads og nøglebrik

Alle har i juli måned fået nøglebrikker til genbrugspladsen i Rimbuen. Der er adgang til pladsen kl. 6.30-22.00. Nøglebrikken bruges til at komme ind på pladsen og til ”Byttecentralen”. Alle har i juli måned fået nøglebrikker til genbrugspladsen i Rimbuen. Der er adgang til pladsen kl. 6.30-22.00. Nøglebrikken bruges til at komme ind på pladsen og til ”Byttecentralen”.

På pladsen afleveres Papir, glas, småt metal og plast i molokkerne, pap, stort brandbart og stort ikke brandbart i containerne på pladsen.

Læs i sorteringsvejledningen hvordan du sorterer korrekt (artikel fortsætter under billedet).


Mistet brik

Skulle du have brug for en ekstra brik eller mister du din brik koster en ny 100 kr. Den laves med det samme. Brikken fås ved henvendelse på ejendomskontoret, Rigelvænget 48.

Åbningstider:

Personlig henvendelse: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.30- 9.00. Onsdag kl. 16.00-18.00. (I tilfælde af at disse tider er helt umulige at nå, så har Torben, nr. 3, nogle få ekstra brikker der kan købes for 100 kr. – men kun undtagelsesvis!)

Madaffald og restaffald

Madaffald og restaffald afhentet hver 14. dag.

Til madaffald må kun anvendes de særlige poser der er udleveret. Når du er ved at løbe tør for poser, så binder man en tom pose fast på håndtaget på affaldsstativet, så giver skraldemanden en ny portion poser ved næste afhentning.

Husk også at det er vigtigt at lukke poserne med en knude, så de ikke ligger i sækken og giver lugtgener, samt tiltrækker fluer og andre dyr.

Papir, pap, glas, metal og plast

Disse affaldsfraktioner afleveres i opstillede containere ved genbrugspladsen i Rimbuen. Læs i sorteringsvejledningen hvordan du sorterer korrekt.


Baggrunden for reglerne

 

Hvad er en andelsbolig egentlig?

Hvorfor kan man ikke bare sælge sin andel til den pris man nu selv synes? Hvad er forpligtigende fællesskab?

 

ABF - vores juridiske bagland

Bestyrelsen eller beboere ønsker nogle gange at fremsætte forslag til vedtægtsændringer. Hver gang dette sker kontaktes administrator eller ABF for at verificere lovligheden eller det juridisk holdbare i at gennemføre disse. Se baggrunden her

 

DEAS - vores administrator

Se her hvor bestyrelsen henter rådgivning.

 

Vedligehold og beslutningsproces

 

Forretningsorden for bestyrelse

 

Driftsudvalgets kompetencer

Det er beslutninger af afgørende betydning Driftudvalget beskæftiger sig med. Derfor er der opsat nogle klare retningslinier for udvalgets virke. Læs dem her

 

Rapport for Ulfbuen

hvordan finder man ud af hvordan fremtidens vedligeholdelse skal foregå?

Driftsudvalg og bestyrelse køber sig nogle gange til en rapport hvor strategi for vedligeholdelsesplaner foreslås. På denne baggrund udarbejdes vedligeholdelsesplanen for de kommende år.

 

Vedligeholdelsesplanen

Vedligeholdelsesplanen udarbejdes af driftsudvalget, indstilles til bestyrelsen og vedtages på generalforsamlingen. Se den her.