Fugtproblemer

Andelsforeningens fjende nr. 1 er fugt.

Høj luftfugtighed i boligen giver gode betingelser for skimmelsvamp og kan i sidste ende gøre en bolig ubeboelig.

Moderne boliger er tætte boliger. Faktisk så tætte at naturlig afgivelse af fugtig luft via vores udåndingsluft alene udgør en risiko såfremt man ikke vænner sig til nogle enkle procedurer i hverdagen.

Nedenfor beskrives hvordan du bør forholde dig, både i forhold til hverdagen og i forhold til de problemer der kan opstå undervejs.


Kondens på ruderne: årsag og løsninger

Hvor kommer fugten fra?

Hvert menneske afgiver 3-4 liter vand til luften - hvert døgn. Denne fugtighed kommer kun ud, hvis du lufter ud. Hvis du tørrer vasketøj indendørs i vinterhalvåret vil der helt sikkert opstå alvorlige fugtproblemer før eller siden.

En defekt dør, et utæt tag, en tagrende der ikke er blevet renset, en terrasse som støder helt op til soklen eller anden konstruktionsfejl kan give anledning til fugtproblemer. 

Sådan får du bugt med fugt:

Læs afsnittet "døre og vinduer" og se dér hvordan du vedligeholder disse. Læs afsnittet "Tag og tagrender" og se, hvordan du forholder dig til her. Læs "haver og terrasser" og få også her gode råd til at undgå fugtproblemer. Alle disse afsnit finder du til højre for teksten. Nederst finder du et link til, hvordan du bedst forholder dig, så du vedbliver at have en sund bolig.

Fugtproblemer er som regel baseret på forkerte procedurer, men ikke altid!

Det er meget nemt at se, hvis et skimmel-angreb skyldes en konstruktionsfejl i boligen. Kontakt driftudvalget. De har forstand på at se på den slags. Generelt kan man sige at skimmelsvamp opstår på steder med kuldebroer. Er der ikke en logisk forklaring på en sådanne kuldebro (f.eks. utæt dør eller vindue), kan det skyldes en konstruktionsfejl.Skimmelsvamp på opvarmede flader - f.eks. møbler, tæpper eller på vægge bag møbler - er et direkte tegn på et uhensigtsmæssigt handlemønster fra din side. Derfor: LUFT UD!


skadeanmeldelse

 

 

Forsikringsinformation fra administrator

Hvordan du skal forholde dig til en opstået skade

Skadeanmeldelse ved 3. parts skade

Denne skade-anmeldelse bruger du hvis der er sket skade på en udefrakommende person eller dennes ejenddele på andelsforeningens grund

Skade på bygninger/tekniske installationer

Denne skade-anmeldelse bruger du hvis der er sket skade på ejendom, f.eks. ved storm eller indbrud

Forsikringscertifikat

Her har du en oversigt over hvad andelsforeningens forsikringsselskab dækker.

eksterne links

Udluftning af din bolig

Her har du nogle gode og enkle råd til at undgå fugtproblemer. Første geniale råd til udluftning er: Luft ud!

 

 

Vedligehold og beslutningsproces

 

Forretningsorden for bestyrelse

 

Driftsudvalgets kompetencer

Det er beslutninger af afgørende betydning Driftudvalget beskæftiger sig med. Derfor er der opsat nogle klare retningslinier for udvalgets virke. Læs dem her

 

Rapport for Ulfbuen

hvordan finder man ud af hvordan fremtidens vedligeholdelse skal foregå?

Driftsudvalg og bestyrelse køber sig nogle gange til en rapport hvor strategi for vedligeholdelsesplaner foreslås. På denne baggrund udarbejdes vedligeholdelsesplanen for de kommende år.

 

Vedligeholdelsesplanen

Vedligeholdelsesplanen udarbejdes af driftsudvalget, indstilles til bestyrelsen og vedtages på generalforsamlingen. Se den her.