Haver og terrasser

En del af vores andele har terrasser og haver.

Det er jo skønt med en have som man kan plante til som man har lyst. Og måske endda anlægge en dejlig terrasse hvorfra man kan nyde solen.

Vær dog opmærksom på at en forkert anlagt terrasse kan skabe alvorlige fugtproblemer indendørs, ligesom et forkert anlagt træ kan give anledning til nabostridigheder, måske endda ligefrem ødelagte kloaksystemer. Læs nedenfor.


Lidt om hække, træer og terrasser

Beplantning af haven

Inden du går igang med at plante store træer i haven bør du overveje i hvilken grad disse vil skygge for naboen. Skab en god dialog inden du går igang. Hækken er ment som en skærm ind til naboen, ikke en ringmur. Sørg for at aftale en rimelig højde med naboen. En god fingerregel er ca. 180 cm. 

Anlæg af terrasse

Sørg for allerede inden du går igang med at planlægge at have haft en dialog med driftudvalget. En terrasse skal godkendes af bestyrelsen. Det er vigtigt at du har tænkt over disse forhold inden du går igang:

Afstand mellem sokkel og terrasse:

Hvis terrassen støder direkte op til soklen vil terrassen virke som en kuldebro til soklen. Derved bliver den for kold om vinteren, og der kan opstå skimmel plamager på gulv og vægge inde i boligen. Undersøg hvor lang afstanden bør være inden du foretager yderligere planlægning.

Fald:

Sørg for at der er et fald fra bolig ud mod haven. Er der ikke det, vil regnvand lægge sig i søer omkring soklen. Når denne så er mættet med vand, vil dette trænge ind i boligen og resultere i skimmel på gulv og væg.