Tag og tagrende

Klimaændringer har gjort at vi har valgt at tjekke alle tag, tagrender og afløb grundigt igennem. Alligevel kan vi ikke udelukke at der kan ske skader, f.eks. pga. en storm.

Grunden til at det er så vigtigt at have disse ting i orden er at et utæt tag skaber fugtproblemer. Det samme gør en utæt tagrende.

Du kan hjælpe andelsforeningen med at holde vores høje standard ved at indberette når du f.eks. opdager løse tagsten eller en tagrende der drypper.

Husk at din egen sikkerhed står højest. Så lad være med at gå ud i stormen for at redde noget materiel. Bliv indendøre og gå først ud når der er klarmelding fra myndighederne.


Regnvand indendørs: Nej tak!

Taget skal være næsten tæt

Det kræver nok ikke den store afhandling for at få alle til at forstå at løse eller manglende tagsten vil gøre at regnvand kan trænge direkte ind i boligen. Hvad der derimod er lidt sværere at forestille sig er at et totalt tæt tag vil gøre at kondens indefra ikke kan slippe ud og dermed lave svampeskader på tagskonstruktionen indefra. Dette kan i yderste konsekvens betyde at hele tagkonstruktionen skal skiftes

Derfor er et tag ikke lavet 100% tæt. Det viser sig især om vinteren når det har fyget. Så kan der dannes hele snedriver på dit loftsrum. Derfor skal du efter en snestorm og når foråret nærmer sig tjekke dit loftsrum for sne og fjerne det. Ellers kan der komme alvorlige fugtskader når foråret sætter ind. 

Tagrenden skal også efterses

Efterårets løvfald efterlader blade i tagrenden. Det vil efter få år gøre at regnvand ikke ledes væk fra ydermure men står og slasker ind i bygningen. Det samme vil en utæt tagrende resultere i. Efter længere tids påvirkning vil en sådanne mur blive så mættet med vand at det giver indendørs fugtskader. Derfor skal du hvert forår rense din tagrende, og du skal indrapportere utætte tagrender.

Utætte nedløbsrør vil gøre at vand samler sig ved soklen, og på denne måde kan en bygning også ødelægges. Er du opmærksom på disse få punkter vil vi på den lange bane spare rigtigt mange penge.Tagrender på 2 plans bygningerne er så højt oppe at kun ganske få blade vil lande dér. Derfor renses de kun når maleren alligevel er oppe i højden med sit godkendte materiel. Lad være med selv at kravle der op, det er livsfarligt!


skadeanmeldelse

 

 

Forsikringsinformation fra administrator

Hvordan du skal forholde dig til en opstået skade

Skadeanmeldelse ved 3. parts skade

Denne skade-anmeldelse bruger du hvis der er sket skade på en udefrakommende person eller dennes ejenddele på andelsforeningens grund

Skade på bygninger/tekniske installationer

Denne skade-anmeldelse bruger du hvis der er sket skade på ejendom, f.eks. ved storm eller indbrud

Forsikringscertifikat

Her har du en oversigt over hvad andelsforeningens forsikringsselskab dækker.

eksterne links

Udluftning af din bolig

Her har du nogle gode og enkle råd til at undgå fugtproblemer. Første geniale råd til udluftning er: Luft ud!

 

 

Vedligehold og beslutningsproces

 

Forretningsorden for bestyrelse

 

Driftsudvalgets kompetencer

Det er beslutninger af afgørende betydning Driftudvalget beskæftiger sig med. Derfor er der opsat nogle klare retningslinier for udvalgets virke. Læs dem her

 

Rapport for Ulfbuen

hvordan finder man ud af hvordan fremtidens vedligeholdelse skal foregå?

Driftsudvalg og bestyrelse køber sig nogle gange til en rapport hvor strategi for vedligeholdelsesplaner foreslås. På denne baggrund udarbejdes vedligeholdelsesplanen for de kommende år.

 

Vedligeholdelsesplanen

Vedligeholdelsesplanen udarbejdes af driftsudvalget, indstilles til bestyrelsen og vedtages på generalforsamlingen. Se den her.