Vand, varme og el

Vand, varme og el leveres gennem hovedledninger ind til nær-området. Fra nærområdet ledes ressourcerne via stikledninger ind til den enkelte bolig.

Du overtager ansvaret for vedligehold og reparation så snart stikledningen kommer ind i din bolig.

Stikledning med kloakvand fra bolig til kommunens hovedledning under vejen/cykelstien er andelsforeningens ansvar.


Et par gode råd:

Kloak stopper til

Hvis de andre kloakafløb i hjemmet ikke kommer med lyde er der tale om en lokal forstoppelse. Prøv med afløbsrens, kaustisk soda eller lignende. Du står selv for udbedring.

Hvis der kommer lyde fra de andre kloakafløb, kontakt da naboerne. Hvis også de har problemer, er der tale om forstoppelse i hovedledningen. Hvis naboerne ikke har problemer, ligger problemet sansynligvis i stikledningen fra din bolig og ud til hovedkloakken. . Kontakt HOFOR Tlf. 33 95 23 01 kundeservice åben kl. 9-16, fredag 9-15.Kontakt herefter drift-udvalget og videregiv dine observationer. 

Det varme vand, de dyre dråber

Du får det varme vand fra en varmeveksler inde i din bolig. Den fungerer ved at varmt vand fra fjernvarmeværket kommer ind i din bolig via rør. Disse rør ledes ind i en beholder som opvarmes af fjernvarmevandet. Vandet der ledes ud af din bolig skal være så koldt som muligt da al varmen fra fjernvarmeværket gerne skulle bruges. Du betaler for alt det vand der løber ind i varmeveksleren og ud igen. Jo varmere afløbsvandet er, jo mindre effektivt får du brugt fjernvarmen. En forkert indstilling eller en tilkalket varmeveksler kan således hurtigt blive en dyr fornøjelse for dig hvis du uden at vide det lukker varmt vand ud af din bolig og tilbage til fjernvarmeværket.

Læs derfor i linket "gratis tjek af varmeveksler" hvordan du gratis kan få gennemgået din fjernvarmeinstallation og få en gratis tilstands/besigtigelsesrapport du kan handle ud fra.Du står selv for vedligehold af varmeveksleren. Hvis der er utætheder i til tilgående eller afgående vandrør, kontakt da driftudvalgs-formanden.


skadeanmeldelse

 

 

Forsikringsinformation fra administrator

Hvordan du skal forholde dig til en opstået skade

Skadeanmeldelse ved 3. parts skade

Denne skade-anmeldelse bruger du hvis der er sket skade på en udefrakommende person eller dennes ejenddele på andelsforeningens grund

Skade på bygninger/tekniske installationer

Denne skade-anmeldelse bruger du hvis der er sket skade på ejendom, f.eks. ved storm eller indbrud

Forsikringscertifikat

Her har du en oversigt over hvad andelsforeningens forsikringsselskab dækker.

Eksterne Links

 

Hvad er en varmeveksler egentlig?

Læs her og bliv den klogeste i Ulfbuen!

 

Albertslund Kommune, Teknisk Forvaltning

Her finder du hurtigt frem til Teknisk forvaltning i Albertslund Kommune hvis tingene går helt galt.

 

Vedligehold og beslutningsproces

 

Forretningsorden for bestyrelse

 

Driftsudvalgets kompetencer

Det er beslutninger af afgørende betydning Driftudvalget beskæftiger sig med. Derfor er der opsat nogle klare retningslinier for udvalgets virke. Læs dem her

 

Rapport for Ulfbuen

hvordan finder man ud af hvordan fremtidens vedligeholdelse skal foregå?

Driftsudvalg og bestyrelse køber sig nogle gange til en rapport hvor strategi for vedligeholdelsesplaner foreslås. På denne baggrund udarbejdes vedligeholdelsesplanen for de kommende år.

 

Vedligeholdelsesplanen

Vedligeholdelsesplanen udarbejdes af driftsudvalget, indstilles til bestyrelsen og vedtages på generalforsamlingen. Se den her.