Ulfbuens Organisation

Generalforsamlingen

Enhver andelshaver i ULFBUEN er automatisk medlem af Generalforsamlingen. Generalforsamlingen er øverste myndighed i Andelsforeningen ULFBUEN.

Generalforsamlingen sammensætter bestyrelsen, og det er Generalforsamlingen som vedtager vedtægterne for Ulbuen. Se længere nede på siden.

Bestyrelsen

Bestyrelsen har Generalforsamlingens mandat til at varetage andelsforeningen ULBUEN´s interesser i alle sager inden for vedtægternes rammer og er mellem generalforsamlingerne foreningens højeste myndighed.  Den repræsenteres og tegnes som regel af formanden. Det er generalforsamlingen som vælger formanden. Ellers konstituerer bestyrelsen sig selv.

Under bestyrelsen er nedsat nogle udvalg. Disse udvalg kan indenfor nogle rammer selv tage stilling i de fleste sager.


Udvalg og poster

Samlet overblik over udvalg og poster

Her finder du ud af, hvem der sidder i udvalgene og hvem der besidder de enkelte poster. Du finder også her mail-adresser på disse personer 

Andre vigtige foreninger i Ulfbuen

Antenneforeningen

Vi har slået os sammen med andre for at få et billigere antennesignal. Læs mere om antenneforeningen her.

 

Grundejerforeningen

Grundejerforeningen er sammenslutningen af boligforeninger i Buerne. Veje, renovation, belysning samt en del af de grønne områder er en del af dens ansvarsområder

 

Bestyrelsesmøder

Datoer for bestyrelsesmøder og generalforsamling

Jubilæumsfest 17.8 2019 (efterfølgende flyttet til 2020
4.9.2019 Bestyrelsesmøde kl. 19
21.9.2019 Arbejdsdag
23.10 Bestyrelsesmøde kl. 19
20.11.2019 Bestyrelsesmøde og budgetmøde kl. 17:00 med deltagelse af DEAS
27.1.2020 Generalforsamling kl 19:00 med deltagelse af DEAS

Kontakt evt. et medlem af bestyrelsen for at få oplyst dagsorden til næste møde.