Bladudvalget

Bladudvalget tager sig af omdrejningspunktet i ULFBUEN:  ULFBUENYT, hvor man kan få informationer om hvad der rører sig i bestyrelse, grundejerforeing, antenneforening og andet der vedrører ULFBUEN´s beboere.

Det er vores gamle redakteur Uffe i nr. 46 som står for trykning og udgivelse af bladet.

Ud over at skrive, trykke og udgive bladet er det også Uffe som tager alle de skønne billeder fra vores fælles arrangementer.

 


Udvalg og poster

Samlet overblik over udvalg og poster

Her finder du ud af, hvem der sidder i udvalgene og hvem der besidder de enkelte poster. Du finder også her mail-adresser på disse personer 

Andre vigtige foreninger i Ulfbuen

Antenneforeningen

Vi har slået os sammen med andre for at få et billigere antennesignal. Læs mere om antenneforeningen her.

 

Grundejerforeningen

Grundejerforeningen er sammenslutningen af boligforeninger i Buerne. Veje, renovation, belysning samt en del af de grønne områder er en del af dens ansvarsområder

 

Bestyrelsesmøder

Datoer for bestyrelsesmøder og generalforsamling

23 marts, 4. maj, 19. juni, 7. september, 19. oktober, 30. november
Ordinær generalforsamling afholdes: 28. januar 2016.

Kontakt evt. et medlem af bestyrelsen for at få oplyst dagsorden til næste møde.