Driftudvalget

Driftsudvalget tager sig af driften af Ulfbuen. Det vil sige vedligeholdelse og reparation af ydre bygninger og fælles arealer.

Med til vedligeholdelses-opgaverne hører også planlægning af arbejdsdage og lugeaftener, hvor vi sparer en masse penge på selv at udføre småreparationer og mindre vedligeholdelses opgaver.

Lugeaftener 2018: Onsdag 16. maj og onsdag 5. september


Indre vedligeholdelse står du selv for. Hvor det præcist skiller mellem indre og ydre vedligeholdelse kan du se under "BEBOER". Har du problemer med noget angående den ydre vedligeholdelse, kontakter du et medlem af driftsudvalget der så vil tage affære.

Flerårsbudgetplan for vedligeholdelse

Driftsudvalget arbejder efter en FLERÅRSBUDGETPLAN FOR VEDLIGEHOLDELSE, som på den lange bane tager højde for cirka hvornår der skal males, skiftes tagrender, tag osv. Vi har eksterne konsulenter til en gang imellem at vejlede os i at lave disse planer.

Inden for det indeværende år iværksættes de tiltag som driftsplanen foreskriver. Samtidigt tages der hånd om de uforudsete problemer der måtte opstå.Driftskonsulent

Der vil altid opstå små problemer i løbet af et år. En storm kan rive tagsten ned eller et vandrør kan springe. Til at løse disse opgaver har vi ansat Thomas Guld som driftskonsulent. Det er også ham der tager tilbud hjem i tilfælde af større opgaver der skal i udbud

 

 


Udvalg og poster

Samlet overblik over udvalg og poster

Her finder du ud af, hvem der sidder i udvalgene og hvem der besidder de enkelte poster. Du finder også her mail-adresser på disse personer 

Andre vigtige foreninger i Ulfbuen

Antenneforeningen

Vi har slået os sammen med andre for at få et billigere antennesignal. Læs mere om antenneforeningen her.

 

Grundejerforeningen

Grundejerforeningen er sammenslutningen af boligforeninger i Buerne. Veje, renovation, belysning samt en del af de grønne områder er en del af dens ansvarsområder

 

Vedligeholdelse og forbedringer

Flerårsbudgetplan

Driftsudvalget arbejder efter en plan, som er godkendt af Generalforsamlingen. Se den her.

Rapport omkring Ulfbuen

Her kan du læse en ekstern konsulents forslag til vedligeholdelse og forbedringer