HJÆLP - Vandskade!

Prøv om du ved egen hjælp kan stoppe skaden. Hvis du ikke lige ved hvor du lukker vandet, så prøv formand/driftudvalg.

Hvis det ikke lykkes, så ring til en (om muligt lokal) VVS.

Print formularen "Skade på bygninger/tekniske installationer" ud, udfyld den og aflever den til formanden hvis vandskaden er sket uden for din egen bolig. Du finder linket til den nederst på denne side.

Er skaden sket i din egen bolig bør du overveje at kontakte dit eget forsikringsselskab.skadeanmeldelse

 

forsikringsinformation fra administrator

Hvordan du skal forholde dig til en opstået skade

 

Forsikringscertifikat

Her har du en oversigt over hvad andelsforeningens forsikringsselskab dækker

Eksterne links

 

Albertslund Kommune, teknisk forvaltning

Her finder du hurtigt frem til Teknisk forvaltning i Albertslund Kommune hvis tingene går helt galt

Driftsudvalgets vedligeholdelsplan og forretningsorden

 

Driftudvalget er et udvalg under bestyrelsen.

Dette er et link til bestyrelsens side

 

Forretningsorden for driftsudvalg

Det er beslutninger af afgørende betydning Driftudvalget beskæftiger sig med. Derfor er der opsat nogle klare retningslinier for udvalgets virke. Læs dem her

 

hvordan finder man ud af hvordan fremtidens vedligeholdelse skal foregå?

Driftsudvalg og bestyrelse køber sig nogle gange til en rapport hvor strategi for vedligeholdelsesplaner foreslås. På denne baggrund udarbejdes vedligeholdelsesplanen for de kommende år.

 

Vedligeholdelsesplanen

Vedligeholdelsesplanen udarbejdes af driftsudvalget, indstilles til bestyrelsen og vedtages på generalforsamlingen. Se den her.