Husorden for Ulfbuen

Vedtægter for Andelsboligforeningen Ulfbuen

Forretningsorden for bestyrelsen og driftudvalget

Affaldssortering

I Ulfbuen går vi meget op i at sortere vores affald korrekt. Derfor håber vi denne vejledning kan hjælpe dig fremadrettet, hvis du skulle være i tvivl om, hvor affaldet skal hen.

Madaffald

Papir

Glas

Farligt affald

Restaffald

Pap

Metal

Storskrald

Mad- og drikkekartoner

Plast

Tekstil

Haveaffald

Du kan finde meget mere detaljeret information om de forskellige affaldssorteringer på Albertslund kommunes hjemmeside.

https://albertslund.dk/by-og-bolig/affald/affaldssortering