Procedure ved køb og salg


 1. Der skal regnes med, at det tager mindst 2 måneder fra boligen sættes til salg til overtagelse!

 2. Køb & salg kontaktes af sælger/andelshaver via salg@ulfbuen.dk.

 3. Køb & salg orienterer formanden.

 4. Denne procedure udleveres straks til sælger. Køb & salg skal have sælgers kontaktoplysninger.

 5. Der skal foretages vvs/el-eftersyn af lejligheden. Køb og salg udleverer kontaktinformation på det firma, der skal benyttes – det er herefter sælgers ansvar at få udført synet. Sælger sørger for, at synsrapporten sendes til vurderingsmand, administrator og køb og salg.

 6. Der skal foretages en vurdering af lejligheden. Køb og salg udleverer kontaktinformation på det firma, der skal benyttes. Sælger kontakter vurderingsmand, der aftaler tid med sælger for syn af lejligheden. Køb og salg plus formanden orienteres og køb & salg deltager så vidt muligt med en repræsentant. Punkt 9 kan påbegyndes, så snart vurderingsmand er kontaktet.

 7. Vurderingsmand fremsender vurderingsrapporten til sælger med kopi til køb & salg efter ca. 2 uger.

 8. Vurderingsrapport samt vvs/el-eftersynsrapporten skal foreligge inden kontakt til ekstern venteliste.

 9. Ventelisten kontakter personer på den interne venteliste, der gives en uges frist. Dog kan interesserede afvente vurderingsrapporten før endeligt tilsagn.

 10. Ved ingen interesserede på intern venteliste, kontaktes personer på den eksterne venteliste, her gives der 2 ugers frist for interesserede.

 11. Sælger henviser til de nødvendige kopier af sidste generalforsamling og evt. ekstraordinære generalforsamling, regnskab samt vedtægter (disse kan alle findes på www.ulfbuen.dk) og vurderingsrapporten og vvs/el-eftersynsrapporten udleveres til interesserede købere.

 12. Interesserede købere kontakter selv sælger for besigtigelse af lejlighed og meddeler ventelisten, om de vil købe.

 13. Hvis der ikke kan findes en køber ud fra ventelisten, gives lejligheden fri og sælger må selv finde en køber.

 14. Når køber er fundet:

  1. V/privat salg: Der aftales med køber en overtagelsesdato og sælger indhenter købers kontaktoplysninger (husk ved par at få begge personers navne). Sælger kontakter køb & salg samt administrator (via DEAS hjemmeside) med oplysninger på køber. Herefter udarbejder administrator salgspapirerne (købers omkostninger).

  2. V/ejendomsmægler salg: Administrator kontaktes af ejendomsmægler, der oplyser overtagelsesdato og købers kontaktoplysninger. Herefter udarbejder administrator salgspapirerne (købers omkostninger). Formanden og køb & salg orienteres af ejendomsmægler evt. via administrator.


Ventelisten: ventelisten@ulfbuen.dk

Køb & salg: salg@ulfbuen.dk

Formanden: formand@ulfbuen.dk

Annett, DEAS: akl@deas.dk


Hjemmesider vedr. køb/salg:

www.ulfbuen.dk – alle nødvendige dokumenter ligger her.

www.deas.dk – bestilling af overdragelsesaftale.


 1. Salgspapirerne udarbejdes og sendes digitalt til køber, sælger og bestyrelsen. Disse skal underskrives digitalt af køber, sælger, formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer.

 2. Køber indbetaler det i salgspapirerne angivne depositum til foreningens konto ved underskriften. Restbeløbet indbetales 14 dage før overtagelse, hvis dette kan nås, ellers indbetales hele købesummen 14 dage før overtagelsen.

 3. Inden overdragelse skal sælger udbedre fejl og mangler anført i rapport for vvs/el-eftersynet, samt evt. bemærkninger i vurderingsrapporten, som sælger selv ønsker at udbedre. Sker dette ikke inden overtagelsen, udbedrer køber på sælgers regning fejl og mangler. Er der fejl og mangler, der skal udføres af autoriseret installatør, skal der foreligge dokumentation herfor.

 4. Ved overdragelsen af lejligheden er køb & salg repræsenteret med en person eller en fra bestyrelsen, dag og tidspunkt oplyses derfor via mail: salg@ulfbuen.dk. Der gives en kort velkomst og introduktion til Ulfbuen og skema vedr. navneskilt og vaskekort udleveres.

 5. Køb & salg sørger for at opsætte skilte ved dør/postkasse og har ansvaret for bestilling af skiltemateriale.

 6. Dagen efter overdragelsen udbetaler administrator 1. rate til sælger, såfremt der er tinglyst pant mv. afregnes dette først. Administrator har ansvaret for pengestrømmen. Et beløb tilbageholdes for evt. dækning af mangler i lejligheden.

 7. Køber har 14 dage til at rapportere mangler til sælger. Ved uoverensstemmelser kontaktes køb & salg der forsøger at mægle. Køb & salg orienterer administrator om, at et beløb skal tilbageholdes til dækning af manglen.

 8. Restbeløb afregnes ca. 3 uger efter overtagelsen.

Albertslund, Maj 2023

Venteliste

Ulfbuen har venteliste til sine andelsboliger. Der findes en ekstern venteliste og en intern venteliste. 


På den eksterne venteliste kan man skrives op til bolig 2A, 2B, 3A, 3B og 3C. 


Når du bor i Ulfbuen, kan du skrives op på den interne venteliste til alle boligerne. 


Det koster 100 kr. om året at være på den eksterne venteliste.


Hvis du vil skrives op på ventelisten, skal du tage stilling til, om du vil være aktiv eller passiv på listen. Du mister ikke dit nummer på listen ved at være passiv, men du vil ikke modtage tilbud om ledige boliger, før du melder dig aktiv. Dette er for at lette arbejdet da der er mange på listen, som først ønsker bolig, ude i fremtiden. 


Du skal skrive til venteliste@ulfbuen.dk med dine kontaktinformationer, hvorefter du får udleveret kontonummer til betalingen. Du er først skrevet op, når betalingen er modtaget.


Ulfbuen kræver betaling i januar, hvis du fortsat ønsker at stå på vores venteliste, uanset hvornår du blev skrevet op første gang.

Dokumenter